Temat duszpasterski r. 2013: BYĆ SOLĄ ZIEMI (Mt 5, 13)
DZIELIĆ się z BLIŹNIM DOŚWIADCZENIEM WIARY w CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

a) CEL: odkrywanie, pogłębianie i krzewienie duchowości komunii i struktur komunijnych we Wspólnocie Kościoła lokalnego na Łosiówce

A) RADA DUSZPASTERSKA w 2013-2014
Rada Duszpasterska powołana została dnia 15.03.1995. Inicjuje ona i konsultuje działania pastoralne naszego Duszpasterstwa i jest pomocą doradczą dla naszego duszpasterza, ks. Roberta Bielenia. W jej skład wchodzą:

A) Duszpasterska RADA EKONOMICZNA

Rada Ekonomiczna powołana została dnia 17.10.2011. Inicjuje ona i konsultuje działania ekonomiczne naszego duszpasterstwa i jest pomocą doradczą dla naszego duszpasterza, ks. Roberta Bielenia. W jej skład wchodzą: ks. Robert Bieleń, Dariusz Krzyk (przewodniczący), Jerzy Gabryś, Jerzy Maciejowski, Mieczysław Michalski (sekretarz), Renata Rakoczy (z urzędu jako przewodnicząca Rady Duszpasterskiej), Stanisław Stelmach, Marian Świder (wiceprzewodniczący), Danuta Turczyńska (wiceprzewodnicząca). Honorowym członkiem RE jest Ryszard Wierzbicki.

B) ZASADNICZE WYDATKI MATERIALNE w 2013 R.

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730