(opublikowano za: "Sygnaturka kolędowa czyli podstawowe info o naszym duszpasterstwie", styczeń 2012)

Temat duszpasterski r. 2012: we WSPÓLNOCIE z KOŚCIOŁEM

A) ROZWIJANIE ŻYWEJ WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA LOKALNEGO
a) cel: budowanie i rozwijanie Wspólnoty Kościoła w duszpasterstwie na Łosiówce;

06.01 – Opłatek dla grup naszego duszpasterstwa
22.01 – Wspólnotowe kolędowanie na Sali teatralnej prowadzone przez „Ziemię Boga”;
10-14.02 - rekolekcje zimowe młodzieży i grupy studenckiej „Ziemi Boga” w Ochotnicy k. N. Targu;
24-26.02 – Seminarium Odnowy Duchowej „W drodze do komunii ze wspólnotą Kościoła” dla „Ziemi Boga”;
01.03 – otwarcie w portykach, we współpracy z SWM z Łosiówki (Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym), wystawy „Mamy prawo – o prześladowaniach chrześcijan we współczesnym świecie” (czynna do 7 maja)

A) Duszpasterska RADA EKONOMICZNA

Rada Ekonomiczna powołana została dnia 17.10.2011. Inicjuje ona i konsultuje działania ekonomiczne naszego duszpasterstwa i jest pomocą doradczą dla naszego duszpasterza, ks. Roberta Bielenia. W jej skład wchodzą: ks. Robert Bieleń, Renata Rakoczy (z urzędu jako przewodnicząca Rady Duszpasterskiej) oraz Jerzy Gabryś, Dariusz Krzyk (przewodniczący), Jerzy Maciejowski, Mieczysław Michalski (sekretarz), Stanisław Stelmach, Marian Świder (wiceprzewodniczący), Danuta Turczyńska (wiceprzewodnicząca). Honorowym członkiem RE jest Ryszard Wierzbicki.

B) ZASADNICZE WYDATKI MARTERIALNE w 2012 R.

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730