INICJATYWY DUCHOWE NA ZAKOŃCZENIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO „W KOMUNII Z BOGIEM” 2011

MODLITEWNE POGOTOWIE RATUNKOWE
a) potrzeba: problemy/tragedie życiowe
b) animacja: Róże różańcowe, Grupa Wstawiennicza „Ziemi Boga”; Grupa Chorych; Wspólnota wiernych zebrana na modlitwie wiernych na mszy św.
c) sposób działania:
- zgłaszanie przez potrzebujących intencji modlitewnej w razie nieszczęścia; - wsparcie modlitewne wymienionych grup
d) współpraca: chętni z naszego duszpasterstwa

CONIEDZIELNA KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH

Przegląd zdarzeń „w dużym skrócie”

16.01 - Grupa teatralna „Ziemi Boga” przedstawia sztukę teatralną „Drzwi” (potem jeszcze 2 razy: 22 i 23.01);
ferie zimowe: wyjazdy na rekolekcje zimowe z młodzieżą do Rzepisk
25-27.02 – odbywa się Seminarium modlitewne dla młodych „W drodze do komunii z Bogiem” (trwa przez 3 weekendy: także 1-3.04 oraz 14-15.05);
12-14.03 - wizytacja ks. bpa Jana Szkodonia w parafii: u nas 13.03 - msza św. o 18.00, a po niej spotkanie z grupami; 14.03 – spotkanie w SOSW przy ul. Praskiej, a potem w DPS przy ul. Praskiej

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730