XIV WYSTAWA: 28 stycznia - 4 lutego 2018 - "Ks. Ignacy na stulecie Łosiówki" (ŻYCIORYS I WYBRANE EXLIBRISY)

Ks. Ignacy Ryndzionek – artysta ducha i  kreski
Ks. Ignacy jest salezjaninem, kapłanem, a zarazem plastykiem-amatorem. Pójście drogą powołania salezjańskiego sprzyjało rozwojowi umiejętności plastycznych, zwłaszcza w czasach komunistycznych zwalczających poligrafię kościelną. Warsztatu plastycznego uczył się od salezjańskich koadiutorów, tj. braci zakonnych, Jana Kajzera i Ludwika Mocarskiego, którzy byli absolwentami wyższych szkół plastycznych. Ukończył też kurs artystyczny w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej pod kierunkiem Zygmunta Waśniewskiego i Janusza Halickiego. Najpierw najwięcej realizował się w pracach dekoratorskich do kościołów i przedstawień teatralnych, a następnie, zwłaszcza w czasach pracy w Poligrafii salezjańskiej w Krakowie, poświęcił się ilustratorstwu oraz tworzeniu plakatów, zaproszeń, dyplomów (np. dla Festiwalu Muzyki „Sacrosong”). W międzyczasie „odkrył” ekslibris, w którym się rozmiłował. Dzielił się też z innymi swoją pasją prowadząc m.in. kursy plastyczne dla kleryków salezjańskich.
Jest on przede wszystkim twórcą małej grafiki w technice linorytu, choć również stosował techniki własne. Stworzył ok. 250 znaków (ekslibrisów). Jego prace skupiające się na pięknie Boga i człowieka cechują się precyzyjną kreską i lekką linią, które przynoszą bogactwo szczegółów połączone z wysublimowaną estetyką. Naznaczone są też pozytywnym humorem, cechującym przez całe życie ks. Ignacego. Tworzone przez niego ekslibrisy to z jednej strony ciągłe poszukiwanie lepszego ujęcia charakteru i zaangażowania życiowego osoby, której dedykowane jest dzieło, a z drugiej poszukanie nowej techniki wykonania, nowego materiału twórczego.
Ks. Ignacy urodził się w rodzinie Stanisława i Władysławy Ryndzionek 30 lipca 1932 r. w Leonpolu nad Dźwiną (dawniej Polska, dzisiaj Białoruś). Miał brata Bronisława. W 1945 r. rodzina została przesiedlona na ziemie zachodnie, do miasta Góra Śląska. W 1950 r. wstąpił do nowicjatu salezjańskiego, gdzie rok później złożył śluby zakonne. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na Łosiówce. W ramach studiów odbył dwuletnią praktykę pedagogiczno-wychowawczą (asystencję) w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1959 r. z rąk bp Karola Wojtyły.
Po odbyciu rocznego kursu księgowości i korespondencji w Krakowie (1959-60)  rozpoczął pracę w kancelarii szkolnej w Oświęcimiu. Przez rok był kierownikiem oratorium przy parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, a kolejny rok katechetą szkolnym w Kopcu  koło Częstochowy. Ważnym czasem jego rozwoju artystycznego była peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej po archidiecezji krakowskiej (marzec 1967 r.), gdyż otrzymał zadanie zrobienia dekoracji dla 16 kościołów z dwóch dekanatów. Wtedy to dekorowanie kościołów z racji świąt i uroczystości stało się jego domeną – udekorował ich ok. pięćdziesięciu.
W latach 1968-75 pracował duszpastersko we Wrocławiu. Tam przystąpił do grupy twórców ekslibrysów „RYS”, z którymi wystawiał swoje prace na wystawach zbiorowych. Na zakończenie pobytu we Wrocławiu, w 1975 r., miał swoją pierwszą wystawę indywidualną w Klubie Inteligencji Katolickiej. W 1975 r. powrócił do Krakowa, gdzie pracował w Poligrafii salezjańskiej jako plastyk prowadząc jednocześnie kursy plastyczne dla kleryków seminarium salezjańskiego. W 1989 r. podjął pracę misyjną na wschodzie - w Odessie (1990-2004) i Korostyszewie (2004-09) na Ukrainie oraz Rostowie nad Donem w Rosji (2009-16). Od 2016 r. mieszka i pracuje w seminarium salezjańskim w Krakowie.
Obecna wystawa pod auspicjami Akademii Sztuk Przeróżnych na Łosiówce pt. „Ks. Ignacy na stulecie Łosiówki” jest jego czwartą wystawą indywidualną, po wspomnianej już wystawie wrocławskiej oraz wystawach w Akademii Ekonomicznej w Odessie (2003) i w Domu Kultury w Korostyszewie (2008). Na wystawie można obejrzeć prawie wszystkie jego prace, w tym również prace archiwalne, wśród których część jest nieefektownie wydrukowana. Ze względu na zaginięcie matryc prac jednak nie można powtórzyć.
ks. dr Robert Bieleń sdb

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)