SZYBKI
KONTAKT

Kościół Rektoralny Salezjanów pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie

ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków

Telefon: +48 122 663 611
E-mail: pigeon@sdb.krakow.pl
Strona: www.losiowkasdb.pl