DRUŻYNA HARCERSKA ZHR

Na prośbę rodziców odtwarzamy przy oratorium drużynę harcerską w ramach Związku Harcerzy Rzeczpospolitej (ZHR). Najpierw powstał zastęp dla młodych harcerzy - zuchów czyli dla chłopców młodszych (bowiem istnieją oddzielne struktury dla chłopców i dla dziewcząt).  Zbiórka organizacyjna odbyła się w piątek (3 marca), godz. 16.00, w Oratorium (salka przy sali teatralnej pod kościołem).

Zbiórki zastępu odbywają się w piątki, o godz. 17.15, w Oratorium (salka przy sali teatralnej pod kościołem).

Zastępowym jest Karol Dziewałtowski, nasz parafianin; a jego przybocznym, tj. podzastępowym Piotr Jakiel.

Drużynowym jest pwd. Maciej Skóra HR (3 PgDH-y "Matecznik" im. Andrzeja Małkowskiego, Hufiec Harcerzy Kraków Podgórze Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

***************************

Małopolska Chorągiew Harcerzy aktualnie liczy pięć hufców krakowskich oraz dwa pozakrakowskie związki drużyn. Łosiówka terytorialnie przynależy do Hufca Harcerzy Kraków Podgórze. Komendantem Małopolskiej Chorągwi Harcerzy jest hm. Jarosław Kuczaj HR. 

Małopolska Chorągiew Harcerzy działa przy szkołach, parafiach oraz lokalnych ośrodkach młodzieżowych i kulturalnych. Przede wszystkim w Krakowie, ale także w Zakopanem, Niepołomicach, Poroninie, Starym Sączu (Barcice) i kilku innych miejscowościach Małopolski.

Do ZHR należą harcerze, zuchy i wędrownicy to uczniowie państwowych i prywatnych szkół ogólnokształcących, (w tym także tych najbardziej znanych I LO, II LO, V LO) technicznych (w tym Technikum Łączności) oraz szkół muzycznych i sportowych. Instruktorzy to przedstawiciele przeróżnych zawodów: biznesmeni prowadzący własne firmy, prawnicy, menedżerowie, urzędnicy (często wysokiego szczebla), architekci, pracownicy samorządowi, kadra naukowa wyższego szczebla (profesorowie, doktorzy), nauczyciele. Młodsi instruktorzy oraz harcerze starsi i wędrownicy w większości są studentami krakowskich uczelni. Nieliczni wybierają także drogę powołania kapłańskiego wstępując w szeregi zakonne lub podejmując naukę w diecezjalnych wyższych seminariach duchownych.

Zawołaniem Małopolskiej Chorągwi Harcerzy jest: "SI DEUS NOBISCUM, QUIS CONTRA NOS" ("Jeżeli Bóg jest z nami, kto przeciwko nam")