LOGO

BRACTWO MIŁOŚNIKÓW OGRODU BOGA

Bractwo zrzesza grupę chętnych parafian i osoby spoza parafii, a ma na celu dbanie o ogród biblijny (o rośliny oraz budowle), oprowadzanie chętnych po "Ogrodzie Boga" oraz propagowanie idei ogrodów biblijnych. Do bractwa mogą należeć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie - między 15 a 18 rokiem życia za zgodą rodziców, a do 15 roku życia razem z opiekunem.

FRATERNITY OF GOD`S GARDEN LOVERS

The Fraternity brings together a group of volunteers from and outside the parish. Its aim is to take care of the biblical garden (plants and objects), show the visitors around "God`s Garden" and propagate the idea of ​​biblical gardens. The Fraternity can be joined by both adults and minors – those between the ages of 15 and 18 with their parents' consent, while children under 15 are accepted together with their guardians.