Wspomnienie świętego Mikołaja jest doskonałą okazją, by dzielić się z innymi tym dobrem, które sami posiadamy!

Naszą wspólnotę, w 2 niedzielę adwentu i rekolekcji przed Bożym Narodzeniem, także nawiedził święty Biskup z Myry. Po Mszy świętej na 1200, Dobry Gość obdarował ks. Proboszcza, potem dzieci i wszystkich wiernych słodkimi prezencikami. Nie brakowało śpiewów dla św. Mikołaja oraz 100 lat dla najmłodszego ministranta, także Mikołaja, który świętuje urodziny!

Wspólne zdjęcia są dowodem, że obecność św. Mikołaja w życiu dzieci i ich rodzin wnosi wiele niewypowiedzianej radości! Dlatego zachęca się wszystkich wiernych do modlitwy przez jego wstawiennictwo, gdyż patronuje  pannom na wydaniu, piekarzom, żeglarzom, mieszczanom, ubogim, dzieciom, uczniom, rolnikom oraz ludziom dobrej woli! Warto go naśladować dzieląc się z innymi tym, co mamy materialnego i duchowego! Można by rzec, że to cudowny towarzysz na drodze adwentowego prostowania ścieżek swego codziennego życia!


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Niepokalanie Poczęta Maryja, zachowana od grzechu pierworodnego, pomaga swą modlitwą oraz obecnością chrześcijanom w przybliżaniu się do Boga! Pomaga żyć bez grzechu i w czystości serca, myśli, słów i uczynków!

8 grudnia cały Kościół, w tym Rodzina Salezjańska świętuje to niezwykłe wydarzenie, jakim jest poczęcie się Maryi bez grzechu! Każdy chrześcijanin stara się uczcić ten dzień poprzez modlitwę oraz żywą pamieć o Maryi!
Piękną formą jest odśpiewanie Akatystu, starochrześcijańskiego hymnu wysławiającego obecność Maryi w życiu Chrystusa i Jego Kościoła! W naszym kościele, 8 grudnia o 17.30 grupa studentów oraz parafian pod przewodnictwem pana organisty, Michała Wolana, wykonała ten utwór czcząc Bogarodzicę! Ten typowy hymn dla Kościołów wschodnich, zwłaszcza prawosławnego, wykonuje się na stojąco, trwając przed majestatem Matki Pięknej i Czystej Miłości, Królowej Nieba i Ziemi!

Utwór został wyśpiewany jako nabożeństwo parafialne, w którym udział wzięło wielu salezjanów, parafian i gości!

Niech wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej oraz modlitwy zanoszone przez Jej ręce do Jezusa Chrystusa napawają wiernych nadzieją na życie wieczne u boku Boga i Jego Matki, Niepokalanej Wspomożycielki!

W naszej wspólnocie duszpasterskiej trwają rekolekcje adwentowe dla dorosłych i dla dzieci! Przez trzy niedziele Adwentu są głoszone nauki przez dk. Michała do wszystkich wiernych oraz przez dk. Józefa do dzieci.

Zapraszamy wszystkich, by doświadczyć miłości Boga, ducha wspólnoty Kościoła oraz radości, która jest podstawą chrześcijańskiej duchowości!


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

ks. JERZY SZKIERT

Urodził się w 1959 r. w Malcu k. Kęt, gdzie jak podają zapiski urodził się wcześniej św. Jan Kanty. Św. Jana Bosko poznaje on w salezjańskiej szkole zawodowej w Oświęcimiu w 1974 r. Pod wpływem swojego katechety śp.  ks. Mariana Króla (który był również rektorem naszego kościoła w .latach 1977-81) rozpoczyna nowicjat salezjański w Kopcu. Lata formacji seminaryjnej spędził przy ul. Tynieckiej 39, z roczną praktyką salezjańską w szkole oświęcimskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rak biskupa Albina Małysiaka w 1989 r.
Przełożeni wysyłają księdza Jerzego do pracy duszpastersko – administracyjnej do domu macierzystego, tzw. „Casa Madre”, w Oświęcimiu. Pracuje tam przez 15 lat, przygotowując m.in. Jubileusz 100–lecia przybycia salezjanów do Polski w 1998 r. W 2004 r. podejmuje dalszą pracę duszpastersko-administracyjną w Lublinie. Od 2008 r. parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach jest jego kolejną placówką. Oprócz pracy duszpastersko-administracyjnej przez trzy lata pracuje także jako kapelan w areszcie śledczym znajdującym się na terenie parafii. Dużo pracy i uwagi poświęca ministrantom i lektorom współpracując z rodzicami i wychowawcami.
(red.)

Księże Robercie dziękujemy!

24 lipca br. została poświęcona, a dzień wcześniej oddana do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego, winda przy naszym kościele w Krakowie na Łosiówce. Jest to olbrzymia pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dla naszej małej Wspólnoty duszpasterskiej - do której terytorialnie należy ok. tysiąca osób, a do kościoła chodzi ok. 400 (wraz z klerykami i mieszkańcami DPS z ul. Praskiej) – było to nie lada wyzwanie finansowe. Ale dzięki Opatrzności Bożej tylko w 1,5 roku zebraliśmy potrzebną kwotę. Dziś dziękujemy  Ks. Robertowi Bieleniowi za pomysł i realizację zamontowania windy. Wdzięczność nasza nie ma granic!
Ks. Robert z dniem 31 sierpnia 2018 r. kończy 7-letnią posługę kapłańską jako rektor  kościoła na Łosiówce i przechodzi do pracy w innej placówce salezjańskiej. Bardzo wiele zawdzięczamy Księdzu, który pięknie zapisał się na kartach historii naszego duszpasterstwa dbając o kościół i parafian. Będziemy pamiętać o licznych dokonaniach ks. Roberta zarówno w zakresie duchowych działań duszpasterskich (m. in. coniedzielnej Komunii św. dla chorych czy założenie Ogrodu Biblijnego), inicjatyw  służących utrwalania pamięci i tożsamości wspólnoty (m. in. opracowanie historii Kościoła na Łosiówce, w tym listy męczenników II wojny światowej, oraz stworzenia archiwum duszpasterstwa), jak i prac o wymiarze remontowo-budowlanym - winda jest jedną z licznych inicjatyw. Mamy ogromny dług wdzięczności za poświecenie,  dobre serce i ogrom wysiłku jaki ks. Robert okazał naszej wspólnocie parafialnej. Jeszcze raz dziękujemy!   

Rada Duszpasterska na Łosiówce

.* * * * *

DRODZY PARAFIANIE z ŁOSIÓWKI, dziękuję!

Drodzy! Bogu niech będą dzięki, że mogłem iść z Wami przez te 7 lat drogą wiary, a ufam, że również drogą miłości. Choć ten drugi wymiar jest bardziej skomplikowany i niestety był obarczony moimi wadami. Co dobre było, to od Boga i Jemu należy się chwała. Co słabe, to było ode mnie i za to przepraszam. Polecam się Waszym modlitwom. Niech nasza Piękna, łosiówkowa Wspomożycielka otacza Was płaszczem Swej macierzyńskiej opieki. O to się modliłem i będę modlił codziennie,   Ks. Robert

Szanowny Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich danych:

Serdecznie witamy w naszej łosiówkowskiej Wspólnocie nowych parafian!
Cieszymy się, że jako miejsce zamieszkania wybraliście ten teren Dębnik.


Zapraszamy do naszej Wspólnoty Kościoła lokalnego na Łosiówce poprzez modlitwę w naszej świątyni, spotkania na sali teatralnej na parterze i w ogrodzie biblijnym przed kościołem, ale także poprzez spotkanie się z duszpasterzem, ks. Robertem oraz z wspierającymi go osobami.

Wykaz jest praktyczną pomocą służącą wybraniu konkretnego wyrazu swojej wiary w Syna Bożego i w Jego Mistyczne Ciało czyli Kościół. W wykazie znajdziemy wymienione konkretne czyny miłości wobec innych wierzących w konkretnej wspólnocie Ludu Bożego modlącej się tutaj na Łosiówce. Na zakończenie Rekolekcji będzie krótkie omówienie tych zaangażowań. Wierni, którzy odczytają w sercu potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu naszej Wspólnoty, proszeni są zgłaszać się do ks. Roberta do zakrystii po mszach św.

Z radością informujemy, że dzięki ofiarności jednego z nowych parafian, który wpłacił brakującą kwotę 12.000 zł na windę do kościoła, po 1,5 roku zbiórki zebraliśmy potrzebną kwotę czyli zgodnie z podpisaną umową 107.133 zł.

Bogu i Wspomożycielce niech będą dzięki!

W piątek, 22 czerwca, rozpoczął się montaż widny, który został ukończony ostatecznie 9 lipca. Winda jest już gotowa. Dotyczy to samo chodników do niej prowadzących - w portykach oraz chodniku przed windą.

23 lipca nastąpił odbiór państwowy Urzędu Dozoru Technicznego i winda jest gotowa do użytku. 24 lipca winda została poświęcona. 17 sierpnia zainstalowano dodatkowe drzwi wewnętrzne przy zakrystii na okres zimowy.

Pozostały do wykonania małe roboty wykończeniowe czyli wytynkowanie przebudowywanych w trakcie instalacji windy fragmentów murów.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem telewizyjnym salezjanina z Ukrainy, który ukończył nasze seminarium bpa Vitalisa Krzywickiego - oglądaj tutaj.

Nagroda Salezjańskiego Rektoratu parafialnego pw. MB Wspomożenia Wiernych
 „Animator Societatis Mariae Auxiliatricis” (Animator Wspólnoty Maryi Wspomożycielki)
oraz
„Dyplom Wdzięczności Pro Deo et Societatis”

Regulamin

Do naszego ogrodu biblijnego przychodzą od kilku lat zarówno grupy, jak i pojedyncze osoby. Zapraszamy do zapoznania się z jedną z takich wizyt - czytaj tutaj.

- w niedziele (zasadniczo w drugie niedziele miesiąca) - najbliższa: 9 września
- o godz. 1000msza św. za Ojczyznę: o błogosławieństwo Boże dla Niej
- przed mszami (pół godz.) – różaniec za Ojczyznę, o którego animowanie proszę Róże różańcowe oraz chętnych parafian
      (przed mszą o 730 są Godzinki o Niepokalanej, które wtedy ofiarujemy w intencji Ojczyzny)

     w wakacje: różaniec tylko o godz. 930

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne uroczystości, związane z tym jubileuszem, będziemy przezywać w listopadzie, ale modlitwa dziękczynna za dar wolnej Ojczyny oraz prośba o błogosławieństwo Boże dla niej, powinna być obecna we wszystkich miesiącach roku. Jej szczególnym wyrazem będzie „Jubileuszowa Nowenna”. Rozpocznie się ona w lutym, a zakończy w październiku. Nowenna będzie najpierw dziękczynieniem za to, że Bóg dał naszemu narodowi licznych świętych i błogosławionych, którzy przyczyniali się do zachowania wiary w rodzinach i nieustannej odnowy ładu moralnego w życiu Polaków. Będziemy przywoływać wielkie postaci naszej historii umacniając się ich odwagą w dawaniu świadectwa Bogu i gorliwością w służbie ludziom. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było owocem wielorakich działań. Ważne były inicjatywy polityczne i militarne, ale nie mniej istotne znaczenie miała formacja duchowa, prowadzona przez Kościół w parafiach, sanktuariach i licznych wspólnotach apostolskich, które w tym czasie powstały.

W niedzielę, 23 października 2016 o godz. 1730 w TV Trwam w ramach programu "Okiem kamery" został wyemitowany reportaż nt. ogrodów biblijnych, a w nim został zaprezentowany również nasz Ogród biblijny z Łosiówki. Zapraszamy do oglądnięcia.

Nasz ogród biblijny, jako jeden z czterech ogrodów biblijnych w Polsce (obok Proszowic, Myczkowiec i Muszyny), znalazł się w amerykańskim, renomowanym spisie biblijnych ogrodów na świecie - Materializing the Bible Z powyższego względu ta część naszej strony, która dotyczy "Ogrodu Boga" została zmodyfikowana  poprzez dodanie tłumaczenia treści na język angielski.

Zapraszamy interesujących się ogrodami biblijnymi do zapoznania się z tą stroną (zob. tutaj).

W roku 2018 obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI encykliki Humanae Vitae oraz Jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W związku z tym Wydział Duszpasterstwa Rodzin,  wraz ze wspólnotami zaangażowanymi w posługę małżeństwom i rodzinom, wyszedł z inicjatywą wspólnego świętowania tych wydarzeń.

  •  Przerwa Wakacyjna 2018. Spotkania są w: (śr.), g. 1830 - Spotkanie dla MĘŻCZYZN pt. " ": parafia św. Józefa, Kraków - Podgórze, ul. Zamojskiego 2; zob.: www.mezczyzni.net
  •   8 października (czw.), godz. 20.15, kościół MB Różańcowej, ul. Nowosądecka 41 (piaski Nowe) - DIALOGI Z BOGIEM: cykl tematycznych spotkań abpa Marka Jędraszewskiego z wiernymi, ale także ze wszystkimi zainteresowanymi. To okazja do rozwiania wątpliwości i lepszego poznania Kościoła oraz jego Pasterza. Spotkania rozpoczynają katechezy na wybrany w danym miesiącu temat, następnie Arcybiskup Metropolita odpowiada najpierw na nadsyłane wcześniej pytania, a potem na pytania zadawane „na żywo” .     SPOTKANIE PAŹDZIERNIKOWE: "„Stulecie niepodległości. Kościół a państwo. Relacje.” Zob.: www.dialogi.pl

  • SPOTKANIA dla osób w związkach niesakramentalnych: 3. piątki miesiąca, g. 1800, parafia pw. Miłosierdzia Bożego, Kraków - Wzgórza Krzesławickie;  prowadzi ks. Jan Abrahamowicz
  • STUDIUM DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI (zapisy do 15.IX) – info.: 501-418-612
  • STUDIUM ŻYWEGO SŁOWA (zapisy od 1.X) – zob. www.grupyapostolskie.pl
  • KARMELITAŃSKI INSTYTUT DUCHOWOŚCI w Krakowie: bezpłatne wykłady – zob. www.kid.edu.pl

Odmawiamy go  wspólnotowo we wtorki  (w listopadzie w piątki), o godz. 1730

Różaniec ten, dany naszej Wspólnocie od Boga podczas ostatnich rekolekcji, jest wspaniałym narzędziem ewangelizacji siebie i bliźnich.

Jak go odmawiać? Zob.: Różaniec do 7-u boleści

HEROICZNOŚĆ CNÓT JANA TYRANOWSKIEGO

W pamięci mieszkańców Krakowa w sposób szczególny zapisała się postać Jana Tyranowskiego. Ludzie, którzy mieli szczęście go poznać, byli i są przekonani, że był on człowiekiem o głębokiej duchowości chrześcijańskiej, realizujący w sposób nadzwyczajny powołanie do świętości jako apostoł młodzieży. Prowadząc przy parafii salezjańskiej na krakowskich Dębnikach „Żywy Różaniec”, umiał budzić powołania do życia zakonnego i kapłańskiego. Przyczynił się także do odkrycia powołania u młodego Karola Wojtyły.

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730