Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Aktualności

Zamów mszę świętą

Zamów intencję online

Kancelaria parafialna

Zapraszamy we wtorki i czwartki od godz. 1600 do 1730.

Konto bankowe naszego kościoła

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, kaplica MBWW
ul. Tyniecka 39, 30-323 Krakównr konta PLN: 67 1600 1462 1847 8609 2000 0012 (BGŻ BNP Paribas)
Image

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania, gromadzimy się, jak każdej niedzieli, w naszych świątyniach. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje
w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi, a także potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II Wielkiego, który – wołając Totus Tuus, Maria! – dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień nasze serca na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski, a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych – mężnymi, i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie, a także naszą Parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby wciąż zstępował i odnawiał oblicze tej ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.

Prośba o ofiary na utrzymanie kościoła

Ofiary na utrzymanie kościoła prosimy przelewać na poniższe konto naszej parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
  • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
    ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków
  • nr konta PLN: 67 1600 1462 1847 8609 2000 0012 (BGŻ BNP Paribas)
  • tytułem: Ofiara na utrzymanie kościoła

PROGRAM DUSZPASTERSKI NA LATA 2019-2022

Bądźmy wierni Eucharystii

Image

Przez trzy kolejne lata będziemy mówić o Eucharystii. Może ktoś się zdziwi, dlaczego tak długo. Bo Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego; jest źródłem i szczytem - samym Chrystusem, który jest obecnym z nami w Eucharystii i buduje Kościół i wspólnotę

Każdy rok programu duszpasterskiego będzie miał swój specyficzny temat, i tak:

W roku 2019-2020 będziemy mówić o Eucharystii jako o tajemnicy wyznawanej. Będziemy poznawać prawdy wiary o Eucharystii, tak jak Chrystus nam tę tajemnicę przekazał swoimi słowami, swoimi gestami, swoim życiem. Ważne jest aby wiedzieć co znaczy ta wielka tajemnica wiary.

W roku 2020-2021 będziemy mówić o Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej.

Będziemy poznawać formy i sposoby sprawowania liturgii Mszy św. Ważne jest aby wiedzieć, co kryje się za poszczególnym gestem i wyrazem liturgicznym mszy św.

W roku 2021-2022 będziemy mówić o świętowaniu Eucharystii i uczyć się przeżywać Eucharystię, jako Dzień Pański - nie tylko w kościele ale także w przestrzeni kultury i natury. Jako pierwszy dzień tygodnia, czyli dzień, który otwierał cały tydzień. Ważne jest aby rozpoczynać każdy nowy tydzień eucharystycznym spotkaniem z Chrystusem i ze wspólnotą.

W roku 2020 będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i setną rocznicę Bitwy Warszawskiej czyli Cudu nad Wisłą. Są to dwa wydarzenia, które zaważyły nie tylko na dalszych losach naszej ojczyzny, ale i całego świata. W Bitwie Warszawskiej Piłsudski zatrzymał czerwoną zarazę, a potem Jan Paweł II ostatecznie z nią się rozprawił, pomimo próby zamachu na niego. Teraz sto lat od tamtych wydarzeń stajemy wobec nowej próby zniweczenia Kościoła i naszej niepodległości ze strony postkomunistów.

Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny dnia 10 czerwca 1979 r. w homilii w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach powiedział te znamienne słowo: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Image
Boże, OJCZE miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie ZAWIERZAMY dziś LOSY ŚWIATA i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego MIŁOSIERDZIA, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło NADZIEI.

OJCZE Przedwieczny, dla bolesnej MĘKI i Zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata !

Wystrój kościoła

Pierwotny, surowy wystrój kościoła z 1947 r. zastąpił w latach 60. projekt ks. Jerzego Schneidera sdb. Obecny wygląd wnętrza jest dziełem Stanisława Jakubczyka z lat 1976-79.

W prezbiterium na ścianie wykonano mozaiki przedstawiające Ostatnią Wieczerzę i Zesłanie Ducha Świętego autorstwa Stanisława Jakubczyka. Między nimi umieszczono nad tabernakulum figurę Matki Bożej projektu i wykonania Mieczysława Stobierskiego.