Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Aktualności

Zamów mszę świętą

Zamów intencję online

Kancelaria parafialna

Zapraszamy we wtorki i czwartki od godz. 1600 do 1730.

Konto bankowe naszego kościoła

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, kaplica MBWW
ul. Tyniecka 39, 30-323 Krakównr konta PLN: 67 1600 1462 1847 8609 2000 0012 (BGŻ BNP Paribas)

12 obietnic, jakie Jezus powiedział św. Małgorzacie Alacoque

„To nabożeństwo do mojego Serca jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach” - powiedział Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque, której objawiał się aż 4 razy, by powiedzieć, w jaki sposób można uratować ludzkość przed zatratą.

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwana wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Małgorzatę Marię Alacoque beatyfikował w 1864 r. papież Pius IX, a kanonizował w 1920 r. papież Benedykt XV.

Akt wynagrodzenia NSPJ

(zalecony przez papieża Piusa XI)

Najmilszy Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością. Oto my, klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce.

Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego przejęci najgłębszym żalem najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas popełnione ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia, i albo uparci w niewierze, nie chcą pójść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice chrztu św. i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa.

Za te wszystkie przestępstwa chcemy pokutować. Szczególnie za publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawo Boże i znieważają godność człowieka, za bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich świętych, lekceważenie dni świętych, zaniedbywanie sakramentu Boskiej miłości, za plagę pijaństwa i rozwiązłości.

Aby naprawić zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczy­nienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na krzyżu i które codzień ponawiasz na ołtarzach; łączymy je z zadośćuczy­nieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich świętych i pobożnych wiernych. I przyrzekamy z głębi serca, ile tylko stać nas będzie przy pomocy Twojej łaski, wynagrodzić za grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich: silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem prawa Ewangelii, a zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też, według sił, nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie.

Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Prośba o ofiary na utrzymanie kościoła

Ofiary na utrzymanie kościoła prosimy przelewać na poniższe konto naszej parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
 • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
  ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków
 • nr konta PLN: 67 1600 1462 1847 8609 2000 0012 (BGŻ BNP Paribas)
 • tytułem: Ofiara na utrzymanie kościoła

PROGRAM DUSZPASTERSKI NA LATA 2019-2022

Bądźmy wierni Eucharystii

Image

Przez trzy kolejne lata będziemy mówić o Eucharystii. Może ktoś się zdziwi, dlaczego tak długo. Bo Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego; jest źródłem i szczytem - samym Chrystusem, który jest obecnym z nami w Eucharystii i buduje Kościół i wspólnotę

Każdy rok programu duszpasterskiego będzie miał swój specyficzny temat, i tak:

W roku 2019-2020 będziemy mówić o Eucharystii jako o tajemnicy wyznawanej. Będziemy poznawać prawdy wiary o Eucharystii, tak jak Chrystus nam tę tajemnicę przekazał swoimi słowami, swoimi gestami, swoim życiem. Ważne jest aby wiedzieć co znaczy ta wielka tajemnica wiary.

W roku 2020-2021 będziemy mówić o Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej.

Będziemy poznawać formy i sposoby sprawowania liturgii Mszy św. Ważne jest aby wiedzieć, co kryje się za poszczególnym gestem i wyrazem liturgicznym mszy św.

W roku 2021-2022 będziemy mówić o świętowaniu Eucharystii i uczyć się przeżywać Eucharystię, jako Dzień Pański - nie tylko w kościele ale także w przestrzeni kultury i natury. Jako pierwszy dzień tygodnia, czyli dzień, który otwierał cały tydzień. Ważne jest aby rozpoczynać każdy nowy tydzień eucharystycznym spotkaniem z Chrystusem i ze wspólnotą.

W roku 2020 będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i setną rocznicę Bitwy Warszawskiej czyli Cudu nad Wisłą. Są to dwa wydarzenia, które zaważyły nie tylko na dalszych losach naszej ojczyzny, ale i całego świata. W Bitwie Warszawskiej Piłsudski zatrzymał czerwoną zarazę, a potem Jan Paweł II ostatecznie z nią się rozprawił, pomimo próby zamachu na niego. Teraz sto lat od tamtych wydarzeń stajemy wobec nowej próby zniweczenia Kościoła i naszej niepodległości ze strony postkomunistów.

Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny dnia 10 czerwca 1979 r. w homilii w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach powiedział te znamienne słowo: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Image
Boże, OJCZE miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie ZAWIERZAMY dziś LOSY ŚWIATA i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego MIŁOSIERDZIA, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło NADZIEI.

OJCZE Przedwieczny, dla bolesnej MĘKI i Zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata !

Wystrój kościoła

Pierwotny, surowy wystrój kościoła z 1947 r. zastąpił w latach 60. projekt ks. Jerzego Schneidera sdb. Obecny wygląd wnętrza jest dziełem Stanisława Jakubczyka z lat 1976-79.

W prezbiterium na ścianie wykonano mozaiki przedstawiające Ostatnią Wieczerzę i Zesłanie Ducha Świętego autorstwa Stanisława Jakubczyka. Między nimi umieszczono nad tabernakulum figurę Matki Bożej projektu i wykonania Mieczysława Stobierskiego.