• Duszpasterska Grupa "Caritas" (Caritas) - animuje całoroczną działalność charytatywną, w tym przeprowadza przed kościołem zbiórki na potrzebujących do puszek w 3. niedzielę m-ca
  • Członkowie: Stanisław Stelmach (przewodniczący), Halina Czubowa, Jerzy Gabryś, Magdalena Maciejowska, Renata Rakoczy, Danuta Stelmach, Marian Świder; grupę wspomagają wolontariusze
  • Spotkania - 3. niedziela m-ca, po mszy św. o godz. 1800

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O AKACJACH "CARITASU" NA STRONACH:

ogólnopolskiejwww.caritas.pl

archidiecezji krakowskiej: www.krakowcaritas.pl

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730