Bractwo zrzesza grupę chętnych parafian i osoby spoza parafii, a ma na celu dbanie o ogród biblijny (o rośliny oraz budowle), oprowadzanie chętnych po "Ogrodzie Boga" oraz propagowanie idei ogrodów biblijnych. Do bractwa mogą należeć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie - między 15 a 18 rokiem życia za zgodą rodziców, a do 15 roku życia razem z opiekunem.

Zarząd Bractwa tworzą:

p.o. prezesa - Janusz Lelek; wice-prezes - ks. dr Robert Bieleń sdb; prezes honorowy  - dr hab. Zofia Włodarczyk (twórczyni ogrodów biblijnych w Europie Środkowo-Wschodniej; sekretarz - Zofia Wajda; Naczelny Ogrodnik - Michał Zajączkowski; członek Zarządu - Grzegorz Kopeć.

Członkami honorowymi w uznaniu zasług na rzecz „Ogrodu Boga” są: Krystyna Dąbek, Romana Golba, Irena Harendarz; Ryszard Wierzbicki; ks. Robert Kruczek sdb; ks. Leszek Kruczek sdb; Mirosław Kowalczyk.

Zapraszamy chętnych do wypełnienia formularza wstąpienia do Bractwa lub do zgłaszania się do ks. Roberta.

Za pomocą naszego ogrodu biblijnego chcemy zrealizować projekt duszpasterski: "ŚLADAMI JEZUSA W KSIĘDZE NATURY. Przechadzki po ogrodzie biblijnym". Odbiorcami tego spotkania z Jezusem w "Księdze Natury" (przyrody) są wierzący i niewierzący, zarówno młodzi, jak i dorośli. Animującymi projekt są zwłaszcza członkowie Bractwa.

dr Robert Bieleń sdb

The Fraternity brings together a group of volunteers from and outside the parish. Its aim is to take care of the biblical garden (plants and objects), show the visitors around "God`s Garden" and propagate the idea of ​​biblical gardens. The Fraternity can be joined by both adults and minors – those between the ages of 15 and 18 with their parents' consent, while children under 15 are accepted together with their guardians.

The Board of the Fraternity consists of: the president – Janusz Lelek; the vice-president – Father Dr Robert Bieleń, SDB; the honorary president – Dr Zofia Włodarczyk (the founder of biblical gardens in Central and Eastern Europe); the secretary – Zofia Wajda; the Chief Gardener – Michał Zajączkowski; and a member of the Management Board – Grzegorz Kopeć.

In recognition of their contribution to the project “God`s Garden", the following people have become our honorary members: Krystyna Dąbek, Romana Golba, Irena Harendarz; Ryszard Wierzbicki; Fr. Robert Kruczek SDB; Fr. Leszek Kruczek SDB; Mirosław Kowalczyk.

Volunteers are invited to register by completing the entry form, or to see Father Robert.

By means of our biblical garden, we want to carry out the pastoral project: "FOLLOWING JESUS IN THE BOOK OF NATURE, Walks around the Biblical Garden". The project – meeting Jesus in the "Book of Nature" – is directed both to believers and non– believers, young people and adults. The project is animated mostly by the members of the Fraternity.

Fr. Dr Robert Bieleń, SDB
Translated by Małgorzata Bieleń

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730